Puhastusteenuste kvaliteet

Puhastus- ja koristusfirma Epimax OÜ esmane prioriteet on kõrge puhastusteenuste kvaliteet, mis vastab kliendi soovidele, ootustele ja vajadustele. Epimax pakub oma klientidele täiuslikku teenust, väljapaistvat klienditeenindust ja hoolitsust ning järelvalvet kõiges. Hea puhastustulemuse tagavad ka töömeetodid ja ametioskused ning firma töötajate personaalne vastutus, kompetentsus ja algatusvõime. Lisaks sellele asub igal objektil töödejuhataja.

 

Epimax OÜ on keskkonnasõbralik ettevõte, mis püüab pidevalt vähendada kahjulikku mõju meid ümbritsevale kasutades keskkonnasõbralikke tooteid ja arvestades kõiki keskkonnanõudeid.

 

Efektiivsemaks töökorralduseks ja parema kvaliteedi tagamiseks on Epimaxi jaoks oluline:


Ergonoomia

  • säästame aega ja kulusid planeerides puhastustööde järjekordi
  • töötame reipalt ja korralikult
  • võimalusel kasutame alati masinaid

 

Doseerimine

  • doseerime vastavalt vajadusele, sest liigne doseerimine ei anna mitte paremat pesutulemust, vaid lisab tööde mahtu (tekib vajadus täiendavale loputusele, liigsed vahuprobleemid, kulutused ainetele kasvavad, samuti reostab keskkonda).

 

Õige puhastusainete säilitamine

  • jälgime ainete säilivusaega ning hoiame neid originaalpakendites
  • jälgimine parimat säilitustemperatuuri +5-25 °C

 

Epimaxi jaoks on väga tähtis tööde kvaliteet, mille tagavad meie töötajad ja töövahendid.